Kompozytowa powłoka ceramiczna Ceramic Polymer STP-EP

Cechy i korzyści:

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Znakomita odporność na ścieranie
  • Tolerancja powierzchniowa
  • 100 %-owa odporność na wszelkiego rodzaju węglowodory
  • 100 %-owa długookresowa odporność na wodę morską
  • Odporność na temperatury do 120 °C (w zależności od środowiska – wilgotne/suche))
  • Wysoka zawartość części stałych

Opis produktu:

Ceramic Polymer STP-EP to tolerancyjna względem powierzchni 2-składnikowa kompozytowa powłoka ceramiczna ze specjalnym spoiwem epoksydowym, gwarantująca znakomitą odporność na ścieranie i zabezpieczenie antykorozyjne dla różnego rodzaju podłoży w środowiskach agresywnych. Ceramic Polymer STP-EP to cienkowarstwowy materiał powłokowy niezawierający rozpuszczalników.

Zastosowania:

Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna do:

  • Konstrukcji stalowych
  • Zbiorników i rurociągów
  • Konstrukcji morskich i lądowych

Opakowania i wydajność:

Pojemnik 19,98 kg (16,65 kg części A + 3,33 kg części B)

  • Pokrycie przy grubości powłoki 100 μm: 132 m2
  • Pokrycie przy grubości powierzchni 200 μm: 66 m2

Wróć