Zabezpieczenie fermentatora biogazu

Zabezpieczenie wnętrza zbiornika – fermentatora na oczyszczalni ścieków, podobnie jak i każdego innego zbiornika, musi zostać wykonane zgodnie ze sztuką i technologią aplikacji. W zależności od rodzaju i stanu powierzchni stosuję się neutralizację chemiczną przy pomocy myjek hydrodynamicznych z preparatem Chesterton, obróbkę hydrodynamiczną ultra wysokim ciśnieniem czy też obróbkę strumieniowo-ścierną szlaką pomiedziową, korundem bądź specjalnym ścierniwem Sponge-Jet. Profil chropowatości jaki zaleca się dla naszych powłok to 75-125µm oraz klasa czystości min SA 2,5.

Firma Chesterton wykonała zabezpieczenie tego fermentatora kompozytem ceramicznym Ceramic Polymer Proguard CN200.

Wróć