• Start
  • Realizacje
  • Chemoodporne grubowarstwowe zabezpieczenie betonowego zbiornika

Chemoodporne grubowarstwowe zabezpieczenie betonowego zbiornika

Powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych to część oferty zaawansowanych materiałów firmy Chesterton.

Po pewnym czasie eksploatacji ściany betonowych zbiorników procesowych mogą ulec znacznej degradacji. Dzieje się tak przez ich słabą ochronę, a w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ich degradacja postępuje wyjątkowo szybko.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni poprzez jej neutralizację chemiczną wodą z bardzo wysokim ciśnieniem i środkiem Chesterton 803, następnie wysuszeniu ścian, aplikacji podkładu żywicznego ARC 797, wykonano odbudowę powierzchni betonowej 6 mm warstwą chemoodpornej zaprawy żywicznej ARC 988. Następnie wykonano warstwę zamykającą
ARC CS4, która wzmacnia powłokę grubowarstwową i umożliwia łatwe czyszczenie zbiornika.

Zastosowanie żywicznej powłoki gruntującej ARC 797, warstwy chemoodpornej ARC 988 oraz ARC CS4, zapewni żywotność betonowych ścian na wiele lat.

Wróć