Kompozyt trudnościeralny na mieszadłach Ekato

Mieszalniki i mieszadła mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stałych warunków procesu, w których wymagane jest osadzanie szlamów lub mieszanie procesu. Ochrona łopatek mieszadła przed ścieraniem i korozją powłokami ARC zwiększa ich wydajność i zapewnia długą pracę.

Kompozyt ARC MX2 jest to system dwuskładnikowy wzmocniony ceramiką, stworzony do ekstremalnego ścierania powodowanego drobnymi cząstkami. Od wielu lat sprawdza się na instalacjach odsiarczania spalin na całym świecie, a także i w energetyce zawodowej w Polsce.

Wróć