Zabezpieczenie spoin dekantera

Zabezpieczenie spoin w dekanterze polega na pokryciu spoin masą ceramiczną ARC 858 o średniej grubości 1,5mm oraz zastosowaniu warstwy wierzchniej ARC S5 lub ARC HT-S, których główną właściwością jest odporność na wysokie temperatury.

Przed aplikacją podłoże musi zostać oczyszczone do klasy czystości SA 2,5 lub SA 3 oraz chropowatości z zakresu 75 – 125 µm.

Wróć