• Start
  • Realizacje
  • Zabezpieczenie zbiornika spustów wody amoniakalnej oraz filtrów wody odbieralnikowej – instalacja koksownicza

Zabezpieczenie zbiornika spustów wody amoniakalnej oraz filtrów wody odbieralnikowej – instalacja koksownicza

Zabezpieczenie wewnętrznej i zewnętrznej części zbiornika spustów wody amoniakalnej oraz filtrów wody odbieralnikowej stanowiącej część instalacji na koksowni.

Zabezpieczenie wewnętrzne, które miało spełniać wymóg odporności na wymagające medium polegało na naniesieniu masy ARC 858 na wszystkie spoiny, następnie aplikacji w dwóch warstwach kompozytu ARC HT-S (powłoka odporna na wysokie temperatury).

Zabezpieczenie zewnętrzne zostało wykonane zgodnie ze specyfikacją (powłoka epoksydowa + powłoka poliuretanowa).

Wróć