Powłoki grubowarstwowe

ARC 791(E)

100% części stałych, grubowarstwowa, zbrojona kwarcem (SiO2), silnie odporna chemicznie, modyfikowana powłoka epoksydowa wiążąca do wilgotnego betonu. Wypełniacz ubytków w powierzchniach betonowych.

ARC 797(E)

Zawierający 100% części stałych, szybko penetrujący, modyfikowany podkład epoksydowy o niskiej lepkości.
Powłoka przemysłowa ARC 797(E) przeznaczona do gruntowania i uszczelniania powierzchni betonowych. Zapewnia odpowiedni podkład dla innych powłok epoksydowych ARC.

ARC 988(E)

Kompozyt bardzo odporny chemicznie skłądający się z 100% cząstek stałych, na bazie żywicy Novolac, wzmacniany kwarcem, do ochrony powierzchni betonowych, nakładany za pomocą szpachli lub pacy.
Wysokojakościowy kompozyt wzmacniany kwarcem przeznaczony do uzupełniania i odbudowy powierzchni betonowych, oraz do ochrony nowego betonu i napraw uszkodzeń spowodowanych przez nadmierne działające środki chemiczne lub siły mechaniczne.

ARC EG-1(E)

Szybkowiążąca zaprawa żywiczna do naprawy/łatania przemysłowych nawierzchni betonowych
ARC EG-1(E) słuzy do wypełniania uszkodzonych nawierzchni betonowych, w tym ubytków do 30 cm. Łączy się z suchym lub wilgotnym betonem i szybko się utwardza.

ARC NVE

Wysokotemperaturowa i chemoodporna powłoka epoksydowo-winylowo-estrowa z żywicami Novolac.
Zmodyfikowany system wykładzin winylowo-estrowych z żywicami Novolac do zastosowań narażonych na wysokie temperatury w silnie agresywnych środowiskach chemicznych. Produkt można stosować jako system wielowarstwowy lub w postaci pojedynczej cienkiej warstwy.